• עו״ד אייל אבולפיה Eyal abulafia Adv.

הסוף לספסלי הנאשמים - משרדי מבטל את המושג ספסל נאשמים

כחלק מפעולות המשרד לטובת הציבור, משרדי שם סוף למנהג הפסול והפוגעני של חיוב נאשמים שאינם עצורים לשבת על ספסל נאשמים באולם בית המשפט.

נשיאת ביהמ"ש העליון אסתר חיות מקבלת את דרישתי להפסיק נוהג זה, שכן הוא פוגעני ופוגע בחזקת החפות העומדת לכל נאשם בטרם הרשעתו. עוד נטען כי גם נאשם שהורשע אינו צריך לשבת על ספסל בצורה מבישה שכן אין המדובר בחלק ממרכיבי הענישה.

בעקבות דרישתי, מודיעה הנהלת בתי המשפט כי כל ספסלי הנאשמים יוצאו מאולמות המשפט.


https://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-5776813,00.html


3 צפיות